Zpět na hlavní stránku

Lokální nebo regionální (potravinářský) produkt z pohledu zákazníka je každá potravina, která pochází z blízkého okolí (zpravidla do 50 km od místa spotřeby). Spotřebitel očekává, že lokální potraviny budou opravdu čerstvé, bez zbytečné chemie a jejich kvalita bude zaručena osobou výrobce, s nímž se buď osobně zná, nebo jej může snadno dohledat.

Z pohledu producenta je ale situace daleko složitější. I když prodává jen malá množství produktů, vztahuje se na něj celá řada předpisů, v nichž je zejména pro začátečníka obtížné se orientovat. Následující stručný přehled by tedy měl poskytnout alespoň základní vodítko, co řeší jednotlivé legislativní normy.

Na počátku je třeba zodpovědět několik otázek – jde o zemědělskou činnost, nebo výrobu potravin? V případě zemědělské činnosti, jedná se o živočišnou, nebo rostlinnou produkci?

Nejjednodušší způsob, jak prodat vlastní produkty, je faremní prodej ze dvora. Ten se ovšem týká pouze produktů ze zemědělské (živočišné) prvovýroby, ještě přesněji prodeje omezeného množství vlastních produktů z prvovýroby chovatelem přímo spotřebiteli ve svém hospodářství, v tržnici nebo na tržišti, anebo jejich dodávání do místní maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele. Množství takto obchodovaných produktů je omezeno a předpokládá se, že si jeden zákazník nekoupí víc, než kolik je schopen spotřebovat ve své domácnosti.

Firemní prodej ze dvora upravují tyto zákony:

  • Zákon o zemědělství (252/1997 Sb.)
  • Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (154/2000 Sb.)
  • Vyhláška o označování zvířat a jejich evidence (Vyhl. č. 136/2004 Sb.)
  • Veterinární zákon (166/1999 Sb., včetně novely 327/2017 Sb.)

V případě, že se farmář rozhodne své živočišné produkty zpracovávat, přibývají další předpisy:

  • Vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství (Vyhl. 289/2007 Sb.)
  • Vyhláška o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty (Vyhl. 128/2009 Sb.)
  • Živnostenský zákon (455/1991 Sb.)
  • a dále tzv. „Evropský hygienický balíček“, tj. nařízení týkající se bezpečnosti potravin (a jejich sledovatelnosti), hygieny výroby a její kontroly.

Pokud farma nabízí k prodeji rostlinné produkty určené k lidské spotřebě, je vázána potravinářskou legislativou, konkrétně:

  • Potravinářský zákon (110/1997 Sb.)
  • další evropská nařízení, zejména týkající se kontroly škodlivých látek v potravinách.
1. Legislativní rámec výroby lokálních produktů
Další