Zpět na hlavní stránku

Otázka, odkud pochází to, co jíme, kde se vyrobil ten který produkt, zajímá běžného člověka čím dál tím více. I česká republika zaznamenala zvýšený zájem zákazníků o kvalitní místní potraviny a chuť podporovat české výrobky.

Nevěnovat se marketingu, v dnešní době sociálních sítí a velkého množství informací, které se na každého valí ze všech stran, by mohlo znamenat, že se o vás a vašem regionálním produktu jen těžko dozví nějaká větší skupina lidí – vašich potenciálních zákazníků. Existuje celá řada marketingových nástrojů, které vám mohou pomoci dostat informaci o vašem podnikání mezi zákazníky, ukázat, jak na farmách žijete a pracujete a pomoci vybudovat si se zákazníkem pozitivní vztah. Protože to je základem úspěchu a oboustranné spokojenosti – jak vaší, protože si váš produkt někdo koupí, tak zákazníka, že zainvestoval do něčeho, co mu chutná, dává smysl a navíc podpořil místního producenta.

Základním předpokladem pro komunikaci regionálních produktů je zájem spotřebitele o jejich původ a o produkt jako značku. Značku můžeme chápat v případě regionálních produktů jako jeden z nejvýznamnějších nástrojů marketingové komunikace.

Než ale začnete s marketingem, bylo by dobré se zamyslet nad 4 základními tématy:

1. Konkurenční výhoda lokálních produktů: uvědomění si, co prodávám a kdo jsem

Vaší snahou by mělo být využít konkurenční výhodu toho, že máte lokální/regionální produkt ve své marketingové strategii. Často se však setkáváme se situací, kdy si regionální producent nevěří nebo neumí říct, v čem je jeho produkt jedinečný. Přitom už to, že se snažíte vyrábět z místních surovin, v prostředí, kde žijete a často svépomocí a se zapojením celé rodiny, dává vašemu podnikání tu největší konkurenční výhodu. Jen ji umět správě „odkomunikovat“.

2. Poznání cílové skupiny a zjištění komu prodávám

Velice důležité je dříve, než začnete vybírat mezi marketingovými nástroji, zamyslet se nad tím, kdo je váš typický zákazník? Jsou to spíš obyvatelé z vašeho okolí? Cizí návštěvníci dané oblasti, kteří si vyjeli na výlet? Jak se o vás dozvěděli? Proč si chtějí koupit právě váš produkt? Co se jim na něm líbí? A jakého typického zákazníka vašich produktů byste preferovali vy sami? Odpovědí na tyto otázky si daleko lépe budete umět představit, kudy by se k těmto typům zákazníků mohla informace o vašem produktu dostat.

3. Jaké jsou možnosti prodeje regionálních produktů/Jaký je potenciál odbytu

Pro zvolení správného místa prodeje vašich produktů je důležité si uvědomit, kde bude pro zákazníka nabídka regionálního produktu zajímavá a jak nejlépe mu nákup usnadnit. Je celá řada možností – od přímého kontaktu se zákazníkem (prodej ze dvora, farmářské trhy, výstavy a přehlídky, kulturní akce), tak prodej přes zprostředkovatele (do restaurací, specializovaných prodejen, hotelů), kde ke kontaktu producenta se zákazníkem přímo nedochází a o to více by měl být kladen důraz na označení produktů (ať už prostřednictvím balení, označených nákupních ploch nebo např. doplňkových tištěných materiálů o výrobku). Začít se dá různě, záleží na tom, o jakou cílovou skupinu zákazníků vám jde.

4. Efektivní marketingová komunikace, jak prodávám

Za efektivní marketingovou komunikaci můžeme považovat tu, která prodává a zvyšuje obrat firmy. Ve vašem podnikání by vám nemělo jít pouze o to, abyste vyvolali zájem o váš produkt, pobavili, někoho nadchli.

Abyste mohli podnikat úspěšně, potřebujete primárně prodat. Měřit však efektivitu reklamy a jejích nástrojů, zvlášť u produktového segmentu, jakým jsou např. regionální potraviny, jen prostřednictvím zvýšeného prodeje, však může být zavádějící. Úspěšný prodej závisí kromě reklamy na celé řadě dalších faktorů, které producenty nemohou být ve zvýšené míře ovlivnitelné (faktory politické, ekonomické, technologické, změny v legislativě, aktivita jiných producentů, atd.). Při zavádění prvků marketingové komunikace je nutné brát v potaz nejen všechny výše zmíněné kroky, ale především jaký informační obsah je vhodné zvolit tak, abyste dokázali zákazníkovi, že váš produktu opravdu stojí za to vyzkoušet.

V následujících kapitolách si společně projdeme témata jako je konkurenční výhoda regionálních produktů, jak se zamyslet nad cílovými skupinami, poodhalíme principy efektivní komunikace v online prostředí nebo se zaměříme na Content marketing (obsahový marketing) a jak ho dělat správně tak, aby zákazníci vaši značku následovali.

A jaké jsou důvody pro podporu regionálních producentů a má smysl se marketingu věnovat?

Důvodů je celá řada a věnovat se marketingu smysl má. Jde zejména o přínosy v oblasti životního prostředí, hospodářské a sociální oblasti a důležitá je i oblast trvale udržitelného rozvoje. Růst pracovních příležitostí v souvislosti s rozvojem regionální potravinové produkce a také ekonomický zisk pro daný kraj v případě prodeje právě regionálních produktů, by mělo být motivujícím prvkem nejen pro samotné producenty, ale především pro zákazníky. Prodej potravin v blízkosti výroby může vést k oživení vztahů mezi lidmi, regionem a životním prostředím. Dochází k podpoře zdravého stravování nebo lepší informovanosti o zdravém životním stylu. A to vše se dá prostřednictvím marketingové komunikace šířit dál a posilovat tak pozitivní vnímání lokálních produktů mezi lidmi.

1. Potřebuje se regionální producent věnovat marketingu?
Další